BEAUTIFUL BANGKOK BY MAGNOLIAS @ RATCHAPRASONG

ข้อมูลทั่วไป และกติกาการประกวด

“BEAUTIFUL BANGKOK by MAGNOLIAS @ Ratchaprasong”

แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ร่วมกับ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายพร้อมบอกเล่าความประทับใจ และร่วมส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายในงานแสดงแสงสีเสียง 3 มิติ (3D Projection Mapping)  “BEAUTIFUL BANGKOK by MAGNOLIAS @ Ratchaprasong” ชิงรางวัลและเงินสดมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองพุทธศักราชใหม่ 2561 อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ย่านราชประสงค์และกรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียงระดับสากลในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ระดับโลก
 2.  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงแสงสีเสียง 3 มิติ บนตึกสูง 60 ชั้น (3D Projection Mapping) ภายใต้แนวคิด “BEAUTIFUL BANGKOK by MAGNOLIAS @ Ratchaprasong” ซึ่งนำเสนอผลงาน

จาก“ไลม์ไลต์” กลุ่มศิลปินระดับโลกจากยุโรป

 1.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพ ให้ได้แสดงออกด้านความคิด

 สร้างสรรค์ ความสามารถ และการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการถ่ายภาพ

 1.  เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสรับความรู้จากบุคลากรในวงการถ่ายภาพ  
 2.  เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข่าวสารและการดำเนินธุรกิจของแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือสัญชาติ แต่ต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่วันส่งผลงานจนถึงวันที่มอบรางวัล
 2. ผู้ประกวดจะต้องส่งผลงานที่เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือส่งประกวดมาก่อนการตัดสินและประกาศผล

 

ระเบียบการส่งผลงานเข้าประกวด

1. เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่ายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561

2. คัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 6 – 30 มกราคม 2561

3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ

 

3.1 การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Beautiful Ratchaprasong”  พร้อมบรรยายความประทับใจใต้ภาพ ถึง

  ความสวยงามของย่านราชประสงค์ในมุมมองของท่าน แบ่งเป็น 2 ประเภท

 

  3.1 ภาพวิว (Landscape)

  3.2 ภาพเซลฟี่ (Selfie)

 

3.2 การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Beautiful Magnolias” พร้อมบรรยายความประทับใจใต้ภาพ ถึง

  ความสวยงามของการตกแต่งไฟคริสมาสต์ และโรงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard ในมุมมองของ

  ท่าน แบ่งเป็น 2 ประเภท

 

  3.2.1 ภาพวิว (Landscape)

  3.2.2 ภาพเซลฟี่ (Selfie)

   

หมายเหตุ : สำหรับหัวข้อ Beautiful Magnolias ภาพที่สามารถเข้าร่วมประกวดทั้งสองประเภท จะต้องมี  

อาคารโครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของภาพเท่านั้น  โดยผู้เข้าประกวด และผู้ร่วมสนุกสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดแต่ละโซนออกมาเป็นภาพถ่ายได้อย่างอิสระ  ไม่จำกัดมุมมอง องค์ประกอบ ช่วงเวลา หรือเรื่องราวของภาพ และจะตั้งกล้องถ่ายจากจุดใดก็ได้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไของแต่ละประเภทการประกวด เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของโซนนั้นๆ

 

คุณสมบัติของภาพที่ส่งเข้าร่วมสนุก และการร่วมประกวด

1.  ไม่จำกัดประเภทของอุปกรณ์ที่ถ่าย สามารถใช้ได้ทั้งกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล หรือการถ่ายภาพโดย  

     กล้องมือถือ โดยภาพ ต้องถ่ายด้วยความละเอียดสูงสุดของอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดนั้นๆ

 2.   ไฟล์ภาพที่ส่งต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ หรือกราฟฟิคใดๆบนภาพ รวมทั้ง

       ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

 3.   สามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับแสง สี น้ำหนักภาพ ฯลฯ แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพจน         ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

 4.   เก็บไฟล์ภาพต้นฉบับไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ หรือตีพิมพ์ในกรณีที่ได้รับรางวัล

5.   รูปภาพต้องเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวด ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดๆมาก่อน รวมถึงสื่อ Social Media ทุกประเภท

 

วิธีการส่งภาพเข้าประกวดและการส่งภาพร่วมสนุก

1. ร่วมสนุกได้ ง่ายๆ เพียงโพสต์รูปที่ต้องการส่งเข้าร่วมประกวดลงบน Facebook หรือ Instragram ของคุณ

    เองพร้อมตั้งค่าให้โพสท์เป็นสาธารณะ (public) พร้อมบรรยายความประทับใจใต้ภาพ และติดแฮชแท็ก

    #beautifulratchaprasong หรือ #beautifulmagnolias อย่างใดอย่างหนึ่งตามหัวข้อที่ต้องการส่งเข้าร่วม

    ประกวด และอัพโหลดไฟล์ภาพนั้นในแบบความละเอียดสูง บนเว็บไซต์สำหรับฝากไฟล์ เช่น WeTransfer,

    Dropbox, GoogleDrive ฯลฯ แล้วส่งlinkสำหรับดาวน์โหลดภาพมาที่อีเมลล์:  

    beautifulbangkokbymagnolias@gmail.com  ระบุชื่อ- สกุล เบอร์ติดต่อ และชื่อ facebook หรือ

    Instagram ของท่านที่ใช้โพสท์ภาพ ตั้งชื่อ subject email ตามหัวข้อที่ต้องการเข้าร่วมประกวดใน เช่น

    ประกวดภาพประเภท Beautiful Magnolias ในรูปแบบ Landscape เป็นต้น ตั้งชื่อไฟล์ภาพถ่ายที่

    ต้องการส่งประกวดเป็น “เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร” (เบอร์เดียวกับที่ส่งแนบทางอีเมล เพื่อติดต่อได้)

    หากส่งมากกว่า 1 ภาพให้ ใส่เครื่องหมาย -(ขีด) แล้วตามด้วยหมายเลขของภาพ เช่น 091718XXXX-

    1.jpg, 091718XXXX-2.jpg, 091718XXXX-3.jpg 3. สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ

    ในกรณีชนะได้รับรางวัลมากกว่า 1 ประเภท ทางคณะผู้

    จัดงานจะมอบเพียงรางวัลมูลค่าสูงสุด เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น  

2. กดติตตาม Facebook Page : Magnolias Ratchadamri Boulevard พร้อมติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

    เข้ารอบ และอัพเดตกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติม

3. ปิดรับการส่งภาพเข้าร่วมประกวดวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 00.00 น.

 

* ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

 

การประกาศผลการประกวด

ประกาศผลวันที่ 30 มกราคม 2561 ผ่านทาง www.facebook.com/MagnoliasRatchadamriBoulevard     โดยภาพถ่ายของผู้ที่เข้ารอบ จะได้รับการนำมาจัดแสดงในส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ของทางแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ในโอกาสต่อไป เพื่อเป็นการเผยแพร่ความสวยงามของย่านราชประสงค์สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าวชาติ

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : รอบคัดเลือก (เพื่อคัดเลือก 80 ภาพที่ผ่านเข้ารอบ)

1. คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์ นักเขียนและช่างภาพอิสระ ประธานชุมนุมคนถ่ายภาพ “กลุ่มสห+ภาพ”

2. อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) พ.ศ.๒๕๕๒

3. คุณนุก- นรา จิรายุวัฒนา, NARAKORN PHOTOGRAPHY ช่างภาพมืออาชีพระดับแนวหน้าของเมืองไทย

4. คุณแซม - สมรภูมิ เสนคำสอน Senior Technic Marketing จาก Canon Marketing Thailand  

5. ตัวแทนจากศิลปิน LIMELIGHT ผู้ร่วมรังสรรค์ผลงานชิ้นเอก 3D Projection Mapping

6. คุณศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรกลุ่มบริษัทดีที (DTGO)

7. คุณภาชีวี เจริญสุข ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารและการตลาด สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์(RSTA)

 

 

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ : รอบตัดสิน (เพื่อคัดเลือกผู้ชนะทั้ง 4 ภาพ)

1. คุณรัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการกลุ่มบริษัทดีที (DTGO)

    และกรรมการบริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

2. คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

3. คุณชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA)

 

เกณฑ์การตัดสิน

 1.  ภาพถ่ายสอดคล้องกับธีม “BEAUTIFUL BANGKOK by Magnolias @Ratchaprasong
 2.  ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
 3.  ความสวยงามของภาพถ่าย
 4.  องค์ประกอบของภาพถ่าย
 5.  การสื่อความหมายและอารมณ์ของภาพถ่าย

ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยวินิจของคณะกรรมการเป็นสำคัญ ไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้ โดยผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

การตัดสินและประกาศผล

1. รอบคัดเลือก: คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายอย่างเป็น

    เอกฉันท์ โดยคัดเลือกภาพ จำนวน 80 ภาพ จากทั้ง 2 หัวข้อ 

2. รอบตัดสิน: คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ทั้ง 3 ท่าน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่านเป็นผู้    

คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยคัดเลือกภาพ จำนวน 4 ภาพ จากทั้ง 2 หัวข้อ    

โดยการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

3. ผู้จัดการประกวดจะแจ้งผลการตัดสินให้ผู้ชนะทราบในวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยจะประกาศผลไว้ที่    

    Facebook Page ของ แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด

4. ผลงานที่เข้ารอบทุกชิ้นเข้ารอบ จะได้รับการนำมาจัดแสดงในส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ของทางแมก

    โนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ในโอกาสต่อไป เพื่อเป็น

    การเผยแพร่ความสวยงามของย่านราชประสงค์สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าวชาติ

 

รางวัลในการประกวดในหัวข้อ Beautiful Ratchaprasong

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภท Landscape                         iPhone X (จำนวน 1 รางวัล)
 • รางวัลสำหรับผู้ร่วมสนุกประเภท Selfie ที่ชนะใจกรรมการ          เงินสดมูลค่า 20,000 บาท

(จำนวน 1 รางวัล)

รางวัลในการประกวดในหัวข้อ Beautiful Magnolias

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภท Landscape                         เงินสดมูลค่า 100,000 บาท

(จำนวน 1 รางวัล)

 • รางวัลสำหรับผู้ร่วมสนุกประเภท Selfie ที่ชนะใจกรรมการ          เงินสดมูลค่า 20,000 บาท

(จำนวน 1 รางวัล)

 

* หมายเหตุ: ผู้ชนะการประกวดทุกประเภท ที่ได้รับรางวัลเงิน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% โดยผู้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล 

สิทธิในการใช้ภาพ

ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่เข้ารอบ 80 ภาพสุดท้าย แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ดและสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ มีสิทธิในการนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีสิทธิ์จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายหรือจัดแสดงได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพ

ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ โดยแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ ส่วนภาพที่จัดพิมพ์ในสื่อของแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางผู้จัดกิจกรรม

อื่นๆ

1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน

2. ข้อผิดพลาดอื่นใดทั้งที่เกิดจากเจตนาหรือไม่เจตนา เช่น ไม่ยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร การส่งภาพผิด

    ขนาด หรืออื่นๆ ทางผู้จัดอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้าน

    ได้

3. ทางผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดใดๆที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของผู้เข้าประกวด เช่น การแอบ

    อ้างผลงานของผู้อื่น, การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, ความเสียหายที่เกิดเนื่องจากการถ่ายภาพ ฯลฯ

ตารางเวลาการจัดแสดงแสงสีเสียง 3 มิติ  

“BEAUTIFUL BANGKOK by Magnolias @Ratchaprasong”

กิจกรรม “Beautiful Bangkok by Magnolias @Ratchaprasong” การแสดงแสงสีเสียง 3 มิติ บนอาคารสูง 60 ชั้นด้วยเทคโนโลยีล่าสุดครั้งแรกในประเทศไทย ณ โครงการ “แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด” โดย “ไลม์ไลต์” ศิลปินระดับโลกพร้อมรางวัลการันตีมากมาย ผู้ร่วมถ่ายทอดความสวยงามของประเทศไทยผ่านทางผลงานชิ้นเอก ให้ปรากฏต่อผู้ชม นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์และผลักดันกรุงเทพฯสู่ศูนย์กลางธุรกิจระดับโลก จะเริ่มเปิดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 -31 ธันวาคม 2560 ณ แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้

วันที่ 14-31 ธันวาคม 2560

รอบแสดง : 19.00น./ 19.15น./ 19.30น. /19.45น. /20.00น. และรอบพิเศษ 23.55น. ในวันสิ้นปีเพื่อร่วมกันนับถอยหลังก้าวสู่ปีใหม่ พุทธศักราช 2561

นอกจากนี้ กิจกรรม “Beautiful Bangkok by Magnolias @Ratchaprasong” มีความยินดีเชิญทุกท่านร่วมสนุกส่งภาพถ่าย พร้อมบรรยายความประทับใจในความสวยงามของย่านราชประสงค์ และแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ด้วยการโพสต์ภาพถ่าย ติดแฮชแท็ก #beautifulbangkok #beautifulratchaprasong #beautifulmagnolias #bangkokiconiclandmark แชร์ขึ้นบน Facebook หรือ Instragram ของท่าน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอันน่าประทับใจปลายปีนี้  

ติดตามรายละเอียดและตารางกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/MagnoliasRatchadamriBoulevard 

ทั้งนี้หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลอื่นเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์:

 

เนตรฤทัย ศรีพันธ์ (เนตร)         E: naterutai.s@vivaldipr.com                T: 089-797-0181   

รดาการณ์ บุญมั่ง (มีน)         E: radakarn.b@vivaldipr.com                T: 089-094-4330

 

 

Ratchaprasong District

let us know :

Ratchaprasong District Members

In Partnership With

Ratchaprasong District Members

In Partnership With