ศาลท่านท้าวมหาพรหม ปิดให้เข้าสักการะเป็นการชั่วคราว

ศาลท่านท้าวมหาพรหม ปิดให้เข้าสักการะเป็นการชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้

ศาลท่านท้าวมหาพรหม สี่แยกราชประสงค์ จึงปิดให้เข้าสักการะเป็นการชั่วคราว
จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

Latest events

View All Events