ประกาศผลรางวัล Top Spender จากแคมเปญ Ratchaprasong Grand Sale 2022

ประกาศผลรางวัล Top Spender จากแคมเปญ Ratchaprasong Grand Sale 2022

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top Spenders ทั้ง 4 ท่าน จากกิจกรรม Ratchaprasong Grand Sale 2022

ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565

1. Worachai  Patpanichchot      Hotel Accomodation

2. Siriwarn Assawaarakwongs   Hotel Accomodation

3. Patsara Tetanananth             Spa 

4. Sutthikit Phunthanasap        Afternoon Tea

ท่านสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่ สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ชั้น 4 Gaysorn center, Gaysorn Village ได้ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2565 เฉพาวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 - 18.00 น.

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิสสุตา โทร 0-2612-5999 #5894

* หากมารับภายหลังเวลาที่กำหนดรับรางวัล ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

Gallery

Latest events

View All Events

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา