ประกาศรายชื่อ Top Spender แคมเปญ Ratchaprasong Grand Sale 2021

ประกาศรายชื่อ Top Spender แคมเปญ Ratchaprasong Grand Sale 2021

ขอแสดงความยินดีกับ Top Spenders ทั้ง 5 ท่าน จากกิจกรรม Ratchaprasong Grand Sale 2021 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564
สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่ Gaysorn center ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2612-5999 #5976
*หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

Latest events

View All Events