Ratchaprasong Winter Sale 2022

Ratchaprasong Winter Sale 2022

Ratchaprasong Winter Sale 2022

 

ระยะเวลารายการ: 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566

ศูนย์การค้า / โรงแรมในย่านราชประสงค์ที่ร่วมรายการ

ศูนย์การค้า: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เกษรวิลเลจ

โรงแรม: โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพ, โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ,
โรงแรมเรเนซองซ์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ, โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ และ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

 

สิทธิพิเศษของรายการ: สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่าทุกธนาคารในประเทศไทย

ต่อที่ 1 : Starbucks e-coupon

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า ณ ร้านค้าและร้านอาหารในย่านราชประสงค์ ตั้งแต่ 3,000บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป สามารถลงทะเบียนรับ Starbuck e-coupon มูลค่า 100 บาท / จำนวน 500 รางวัล

ต่อที่ 2: Ratchaprasong 5 Top Spenders ผู้มียอดใช้จ่ายสูงสุด 5 ท่านแรกรับรางวัลไอเทมการเดินทางแบบคูลๆ  รับลมหนาว มูลค่ารวมกว่า 50,279 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่า ณ ร้านค้าและร้านอาหารในย่านราชประสงค์ และสะสมยอดใช้จ่ายตลอดแคมเปญ ลุ้นเป็น Top Spender จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 1. กระเป๋าเดินทาง Bric’s  30”          มูลค่า 26,900 บาท              จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2. กระเป๋าสะพายข้าง Coccinelle      มูลค่า 9,500 บาท                จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3. ไม้กันสั่นอัจฉริยะ DJI                 มูลค่า 5,499 บาท                จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 4. หูฟัง Wireless Marshall             มูลค่า 4,790 บาท                จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 5. กล้อง Instax Fujifilm                มูลค่า 3,590 บาท                จำนวน 1 รางวัล

 

 เงื่อนไขการรับสิทธิ์:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าทุกประเภท และสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตวีซ่าที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 2. สิทธิพิเศษการรับรางวัล Starbucks e-coupon และ Top Spender สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่าทุกประเภทที่มียอดสะสมใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 (ของรางวัลตามลำดับรายการส่งเสริมการขาย)
 3. รางวัล Starbucks e-coupon จะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการหลังจากที่มีการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 4. รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลโดยการลงทะเบียนบันทึกการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรวีซ่า ผ่านระบบ Scan QR Code ณ สื่อประชาสัมพันธ์ในร้านค้าและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการในย่านราชประสงค์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 5. สิทธิพิเศษ Top Spender จะคำนวณยอดการใช้จ่ายสะสมในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เท่านั้น โดยจะรวมยอดใช้จ่ายทุกบัตรภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 6. รายการแบ่งจ่ายรายเดือนของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 7. ประกาศผลผู้โชคดี Top Spender  ในวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่  www.bkkdowntown.com / Facebook: We Love Ratchaprasong
 8. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ และจะต้องแจ้งยืนยันการรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ หากมีการปฏิเสธการรับรางวัล ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายชื่อผู้โชคดีสำรองขึ้นมาเป็นผู้รับรางวัลแทน
 9. กรณีที่มีผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเท่ากันหลายคน บริษัทฯ จะพิจารณามอบรางวัลให้กับผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อน โดยใช้ข้อมูลจากระบบการลงทะเบียนในการพิจารณา ซึ่งจะพิจารณาจากวันที่และเวลาที่ทำรายการ
 10. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 11. ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender ต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนาม 1 ฉบับ เพื่อให้เป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัล
 12. ผู้ได้รับรางวัล Top Spender จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่รับรางวัล
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา  สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้  โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของสมาคมฯ ถือเป็นที่สุด
 14. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สมาคมผู้ประกอบวิสากิจในย่านราชประสงค์ เบอร์ 0-2656-1516 ต่อ 5833 หรือ 5976

Gallery

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา