ท้าวมหาพรหม

ท้าวมหาพรหม หรือพระพรหมเอราวัณ เทพแห่งการริเริ่มและสร้างโอกาส  ศาลพระพรหมตั้งอยู่ด้านข้างโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  มี 4 พระพักตร์ 4 กร ถือ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์และอาวุธเพื่อเป่าปัดความชั่วร้าย พระองค์ถือกำเนิดในดอกบัวอันผุดขึ้นจากพระนาภีของพระนารายณ์ขณะบรรทมหลับ ท้าวมหาพรหม คือมหาเทพผู้สร้างโลกและกำหนดชะตาชีวิตของสรรพสิ่ง เมื่อขอพรสิ่งใด พรนั้นจะสมปรารถนา

 

ในศาสนาพราหมณ์โบราณเชื่อว่าท้าวมหาพรหมคือเทพเจ้าที่ทรงอำนาจและยิ่งใหญ่ทุกสุดในบรรดาเทพทุกองค์เนื่องจากพระองค์มีศักดิ์และสิทธิ์ในการชี้ขาด ในการกำเนิด การดำรงอยู่ และการตายของทุกสรรพสิ่ง โดยยึดเอากรรมของแต่ละคนเป็นที่ตั้ง พระองค์ทรงปลูกฝังให้มนุษย์ทุกคนยึดถือในคุณธรรมความดีและไม่ปลงชีวิตผู้อื่นตามอำเภอใจ รวมถึงการมีเมตตาต่อผู้อื่นและการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบเเทน ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วเเต่เป็นคำสอนของพระองค์

 

รูปปั้นของท้าวมหาพรหมมีมากมายหลายปาง บ้างก็มีพระวรกายสีแดง 4 เศียร 4 หรือ 8 กรที่ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิ คัมภีร์ หม้อ ดอกบัว หรือบางครั้งอาจเห็นพระองค์ถือคันศร หอก ดาบ มีด หรือเเม้เเต่กระจก อย่างไรก็ตาม ห้าวมหาพรหมที่ย่านราชประสงค์มีพระวรกายสีทอง เป็นที่เคารพบูชาจากทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก หลายคนดั้นด้นข้ามฟ้ามากราบไหว้ด้วยจิตศรัทธาในบารมีของท่าน นอกจากนี้เรายังจะเห็นการรำถวายสักการะและขอพรท่านท้าวมหาพรหมอยู่บ่อยครั้งอีกด้วย

Define your Lifestyle

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา