Novotel Bangkok Platinum Pratunam

About Novotel Bangkok Platinum Pratunam

Novotel Bangkok Platinum Pratunam is a hotel in Bangkok. The hotel is right in the middle of Bangkok’s fashion and shopping district. The hotel connects you to the main tourist attractions in the area with Bangkok’s Skywalk. It is just a minute walk to Central World Shopping Centre, Siam Paragon, Siam Centre, Siam Square, MBK. Likewise, Neon Market and Pratunam Market are also just steps away. For public transport, Siam and Chidlom BTS Skytrain Stations are just minutes walk from the hotel.

Info

Address:

220 Petchaburi Rd, Ratchathewi, 10400 Bangkok, Thailand

Room price range:

THB 3,000 – 10,000

Opening hours:

24 hours

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา