สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจลุมพินี

สถานีตำรวจลุมพินี

ที่อยู่: ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

Google mapView map click

โทร: 02 255 5994

เว็บไซต์: www.royalthaipolice.go.th

Facebookสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่อยู่: ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330

เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์และอาทิตย์

การเดินทาง: สถานีรถไฟฟ้าชิดลม

Google Map: Royal Thai Police

โทร: 1599 / 02 205 2724

เว็บไซต์: www.royalthaipolice.go.th

Facebookwww.facebook.com/royalthaipolice

ตำรวจท่องเที่ยว

ตำรวจท่องเที่ยว

ที่อยู่: 154 ถนนพระราม 2 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330

เวลาทำการ: 24 ชั่วโมงตลอดทุกวัน (มีบริการล่ามเเปลภาษา)

โทร: 1155

เว็บไซต์: touristpolice.go.th

Facebookwww.facebook.com/1155TPB