ZUMA

About Zuma

The izakaya-style contemporary Japanese restaurant from the UK has branches in New York, London, Dubai and Rome. Boasting a large, open kitchen and chic wood and stone minimalist décor, the restaurant offers delicious modern Japanese menu which includes signature dishes like soft shell crab and black cod with miso. There is an impressive selection of sushi, or you can watch the chefs in action at the large Robata Grill. Experience fresh flavors and sophisticated vibe for 980 – 3,200 THB at ZUMA, GF, The St. Regis Bangkok Hotel. It is open at 12.00-2.45pm for lunch and 6.00-10.45pm for dinner. For more information and reservations, call 02-252-4707.

Info

Address:

G Fl,The St. Regis Bangkok Hotel Price range: 980 – 3,200 THB

Opening hours:

open at 12.00- 14.45 hrs. for lunch and 18.00 - 22.45 hrs. for dinner

How to get here

BTS Ratchadamri

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา