ท้าวจตุโลกบาล

ท้าวจตุโลกบาล เทพผู้คุ้มครองจากโรคาภัยทั้งปวงและปัดเป่าอุบัติเหตุจากการเดินทาง คุ้มครองมนุษย์โลกทั้ง 4 ทิศ ไม่ว่าจะเหนือ ใต้ ตะวันออก หรือตะวันตก ท้าวจตุโลกบาล (จตุ หมายถึง 4 โลกบาล หมายถึงโลก) คือการรวมกันของเทพ 4 พระองค์ ประกอบไปด้วย ท้าวเวสสุวัณ (ท้าวกุเวร) (ทิศเหนือ) ท้าววิรุฬหก (ทิศใต้) ท้าวธตรฐ (ทิศตะวันออก) และท้าววิรูปักข์ (ทิศตะวันตก)

 

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคือ ท้าวเวสสุวัณ (ท้าวกุเวร) เทพผู้เป็นใหญ่ทางทิศเหนือมีรูปลักษณ์เป็นยักษ์คอยปกปักรักษาพุทธศาสนาและมนุษยชาติจากสิ่งชั่วร้าย เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือผู้คุมนักโทษมักเคารพบูชาด้วยการใส่สร้อยท้าวเวสสุวัณไว้เป็นเครื่องรางของขลังเพราะเชื่อว่าพระองค์จะคอยกำจัดวิญญาณของนักโทษที่ล่วงลับและมีจิตใจอาฆาตเเค้นได้ นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งผู้ปกป้องคลังสมบัติของเทวโลกรวมถึงช่วยเหลือเทพเทวดาองค์อื่นในการทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง ท้าวเวสสุวัณได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในเทพที่ทรงอำนาจที่สุดบนสวรรค์ ส่วนเทพอีก 3 องค์ก็ดูเเลความสงบสุขของทั้ง 3 ทิศที่เหลือต่อไป

 

ท้าวจตุโลกบาลยังมีความรับผิดชอบมากกว่าที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทั้งดูเเลมนุษยชาติรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเทพบนสวรรค์ พระองค์รักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป ผู้สักการะมักมาขอพรจากท้าวจตุโลกบาลในด้านความสำเร็จสมปรารถนา ท้าวจตุโลกบาลตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเกษร วิลเลจ

Define your Lifestyle