พระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี เทพีแห่งความผาสุขในครอบครัว ประทับอยู่ด้านหน้าของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ราชดาริ พระแม่อุมาเทวีได้รับการเคารพนับถือในฐานะที่พระองค์ทรงอุทิศตนต่อพระสวามีอย่างพระศิวะด้วยความเมตตากรุณาอันสูงสุด ผู้เเสวงบุญจึงมักเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอให้ชีวิตครอบครัวและการครองคู่มีเเต่ความราบลื่น

 

มีตำนานเล่าขานหลายรูปแบบถึงต้นกำเนิดของพระแม่อุมาเทวี เเต่ตำนานบทหนึ่งที่เด่นชัดและเป็นที่ยอมรับคือเรื่องราวของความเมตตากรุณาของพระองค์ ด้วยว่าพระแม่อุมาเทวีมีพลังอำนาจมองเห็นตัวตนของเทพผู้ทำลายอย่างพระศิวะที่จุติมาบนโลกมนุษย์ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ร่างมนุษย์ของพระศิวะคือฤาษีตนหนึ่งที่ไม่สง่างาม เเถมยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และสกปรกจนทำให้ผู้คนต่างหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตามพระเเม่อุมาเทวีเลือกที่จะอยู่เคียงข้างฤาษีตนนี้ด้วยความเมตตาเนื่องด้วยพระองค์สามารถมองเห็นร่างเทพของพระศิวระในคราบฤาษีได้อย่างชัดเจน พระองค์ทรงเมตตากรุณาฤาษีตนนี้ เดินทางเคียงคู่รวมถึงเสวยพระกระยาหารเคียงข้างโดยไม่รังเกียจ

 

ยังมีตำนานอีกบทหนึ่งที่น่าสนใจ วันหนึ่งมีการเฉลิมฉลองอันศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าทวยเทพและเทวดาบนสรวงสวรรค์ เทพทุกองค์ได้รับเชิญยกเว้นพระศิวะในร่างฤาษี ด้วยความรู้สึกอับอายและโกรธเเค้น พระแม่อุมาเทวีจึงทรงจุดไฟเผาตัวเองเพื่อรักษาเกียรติของพระสวามีกลางงานเลี้ยง เมื่อข่าวการตายของพระอุมาเทวีถึงหูพระอิศวร พระองค์ได้ใช้พลังอำนาจแห่งการทำลายล้างเเก้เเค้นผู้ร่วมงานทุกคน เเต่ท้ายที่สุดพระศิวะก็ถูกยับยั้งด้วยเทพชั้นสูง 2 องค์อย่างพระพรหมและพระนารายณ์

เรื่องราวเหล่านี้ทำให้พระเเมอุมาเทวีถูกสักการะบูชะด้วยเหตุผลที่พระองค์ทรงอุทิศตนต่อพระสวามีและครอบครัวด้วยความเมตตากรุณา รวมถึงเป็นเทพีผู้ซึ่งนึกถึงคนอื่นก่อพระองค์เองเสมอ นั่นจึงทำให้คนที่หวังจะเห็นชีวิตครอบครัวมีเเต่ความเปี่ยมสุข อยากได้บุตรที่ดี อยากเห็นบุตรเติบโตเป็นคนดี จึงแวะเวียนเข้ามาขอพรจากพระแม่อุมาเทวีกันทั้งสิ้น รูปปั้นของพระองค์มีทั้งหมด 9 ปาง บางปางอาจถือตรีศูล บางปางอาจถือดอกไม้ ส่วนปางที่หน้าบิ๊กซี ราชดำริคือปางสุดท้ายหรือปางที่  9 โดยจะประทับบนดอกบัวและมีสี่กร พระเเม่อุมาเทวีมีเสือเป็นพาหนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเด็ดขาด แข็งแกร่ง และการปกป้องภัยจากอริราชศัตรู

Define your Lifestyle

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา